Charity Projects: Volksuniversiteit Vlaanderen

Deadline: 30/06/2019

Charity: ATD Vierde Wereld België

Type: Relief of poverty

Website: www.atd-vierdewereld.be

Total raised: € 115

Total raised: € 115

Volksuniversiteit Vlaanderen

Tijdens de Volksuniversiteiten dialogeren mensen in armoede en mensen die hun strijd steunen met elkaar over maatschappelijk belangrijke thema’s. Vertrekpunt voor deze ontmoetingen is de erkenning van de intelligentie en ervaringskennis van mensen met armoede-ervaring. Tijdens de volksuniversiteit krijgen ze de kans om hun denken te structuren en hun mening te geven. Ze toetsen hun visie aan die van anderen. Iedereen leert bij. De volksuniversiteit is een labo waar we kennis opbouwen. Die kennis vormt de basis om verdere acties en standpunten te ontwikkelen. Elk werkjaar organiseren we 4 à 5 Volksuniversiteiten die elk ongeveer 600 euro kosten (huur zaal, catering, verplaatsingsonkosten, ...).

MY UPDATES

There are no updates available