Goede Doelen: Pleegzorg Limburg

Budget: € 1,000

GOEDE DOELEN: Pleegzorg Limburg

Type: Mensenrechten

Website: www.pleegzorglimburg.be

Totaal ingezameld Geld: € 3,250

Totaal ingezameld Geld: € 3,250

Pleegzorg Limburg

Veel kinderen wonen bij hun mama en hun papa, andere kinderen wonen bij één van de twee. En sommige kinderen wonen een tijdje in een ander gezin, een pleeggezin. Zij zorgen voor een kind, wanneer dat voor de ouders even niet lukt. Pleegzorg bestaat in heel veel verschillende vormen. Sommige pleegkinderen wonen zeven dagen in de week bij hun pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het pleegkind.

In de provincie Limburg wachten momenteel 58 kinderen op een plekje in een pleegezin. De nood aan pleegzorgers is bijzonder hoog. Met deze wandeltocht willen we daarom Pleegzorg extra in de kijker zetten. Daarnaast zamelen we geld in, dat Pleegzorg Limburg goed kan gebruiken, bijvoorbeeld om de bezoekruimtes beter vorm te geven. Soms vindt bezoek tussen de biologische ouders en het kind best plaats op neutraal terrein, in een gezellige bezoekruimte op de dienst voor Pleegzorg. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende en gevarieerd speelgoed is voor alle leeftijden. Bij voorkeur ook speelgoed dat de interactie tussen ouder en kind stimuleert.

MIJN UPDATES

Er zijn geen updates beschikbaar