“I will fitness 1x/week and run ½ hour on the treadmill before 31/12/2016”

Charity: Bednet vzw,Aankoop van een mobiele Bednet-unit

hero Elly Vanhorebeek (Individual-Challenge)

  • Challenge Closed
  • €85
  • 100% transferred to charity project

This is the Charity Project of my choice!

Aankoop van een mobiele Bednet-unit

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren (tussen 5 en 18 jaar), die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, ongeval of operatie, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Bednet maakt momenteel gebruik van 10 mobiele sets bij 10 zieke leerlingen uit het secundair onderwijs. Het is, zeker in het secundair onderwijs, belangrijk dat de hardware van Bednet gemakkelijk verplaatsbaar is in verschillende klassen, zoals vaklokalen (chemie, fysica, ..). We hopen uit te breiden naar 100 sets. Met €2000 kunnen wij een mobiele set financieren van een langdurig of chronisch ziek kind en zijn klas.

Learn more about this charity project

 

THIS GREAT CHARITY IS organised by the fine people of Bednet vzw

MY UPDATES

Oh yessss, I did it! Yesterday ran 30' for Bednet, closely monitored by my son Bram :-) You feel the urge to congratulate me? Go ahead! All donations still welcome! Special thanks to all who have supported me through this challenge! I truely hope I have encouraged some of you to start your own challenge in 2017 and get the hero feeling!