“I will lose 10 kilo's before 24/12/2016”

Charity: Bednet vzw,Aankoop van een mobiele Bednet-unit

hero Bernard Moriau (Individual-Challenge)

  • Challenge Closed
  • €165
  • 100% transferred to charity project

This is the Charity Project of my choice!

Aankoop van een mobiele Bednet-unit

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren (tussen 5 en 18 jaar), die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, ongeval of operatie, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Bednet maakt momenteel gebruik van 10 mobiele sets bij 10 zieke leerlingen uit het secundair onderwijs. Het is, zeker in het secundair onderwijs, belangrijk dat de hardware van Bednet gemakkelijk verplaatsbaar is in verschillende klassen, zoals vaklokalen (chemie, fysica, ..). We hopen uit te breiden naar 100 sets. Met €2000 kunnen wij een mobiele set financieren van een langdurig of chronisch ziek kind en zijn klas.

Learn more about this charity project

 

THIS GREAT CHARITY IS organised by the fine people of Bednet vzw

MY UPDATES

Last day of the challenge - it hasn't been too much of a struggle but i do notice i could easily lose another 5 kilo's. But don't know yet if that would be a good resolution for 2017.

And again thank you all for supporting me during my challenge. Merry X-mas to you all
and now i can - as Elsa would sing - Let it go!! let it gooooooo!!!