“Ik zal 100 uur sporten voor 01/01/2019”

Charity: ATD Vierde Wereld België,Volksuniversiteit Vlaanderen

super hero Nicky Wijns (Individual-Challenge)

  • Challenge Closed
  • €115
  • 100% transferred to charity project

This is the Charity Project of my choice!

Volksuniversiteit Vlaanderen

Tijdens de Volksuniversiteiten dialogeren mensen in armoede en mensen die hun strijd steunen met elkaar over maatschappelijk belangrijke thema’s. Vertrekpunt voor deze ontmoetingen is de erkenning van de intelligentie en ervaringskennis van mensen met armoede-ervaring. Tijdens de volksuniversiteit krijgen ze de kans om hun denken te structuren en hun mening te geven. Ze toetsen hun visie aan die van anderen. Iedereen leert bij. De volksuniversiteit is een labo waar we kennis opbouwen. Die kennis vormt de basis om verdere acties en standpunten te ontwikkelen. Elk werkjaar organiseren we 4 à 5 Volksuniversiteiten die elk ongeveer 600 euro kosten (huur zaal, catering, verplaatsingsonkosten, ...).

Learn more about this charity project

 

THIS GREAT CHARITY IS organised by the fine people of ATD Vierde Wereld België

MY UPDATES

Eind augustus stelde ik me als doel om 100 uur te sporten vóór 1 januari; 100 uur ofwel 6000 minuten (dat bleek het makkelijkst om bij te houden). Intussen zijn er een dikke twee maand verstreken, zijn er nog exact twee maand te gaan en nog ... 3100 minuten! Ik zit dus net niet in de helft, maar met een kleine extra inspanning moet dat gewoonweg lukken.

Wil je mij extra motiveren? Kom mee wandelen, ga mee afzien in de fitness of - beter nog - haal je bankkaart boven en steun niet zozeer mij, maar vooral ATD Vierde wereld!