Goede Doelen: Aankoop van een mobiele Bednet-unit

Budget: € 2,000

GOEDE DOELEN: Bednet vzw

Type: Onderwijs & Wetenschap

Website: www.bednet.be

Totaal ingezameld Geld: € 550

Totaal ingezameld Geld: € 550

Aankoop van een mobiele Bednet-unit

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren (tussen 5 en 18 jaar), die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, ongeval of operatie, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Bednet maakt momenteel gebruik van 10 mobiele sets bij 10 zieke leerlingen uit het secundair onderwijs. Het is, zeker in het secundair onderwijs, belangrijk dat de hardware van Bednet gemakkelijk verplaatsbaar is in verschillende klassen, zoals vaklokalen (chemie, fysica, ..). We hopen uit te breiden naar 100 sets. Met €2000 kunnen wij een mobiele set financieren van een langdurig of chronisch ziek kind en zijn klas.

MIJN UPDATES

Er zijn geen updates beschikbaar