Goede Doelen: Sportmateriaal aankopen

Deadline: 26/08/2021

GOEDE DOELEN: Sportpret vzw

Type: Armoedebestrijding

Website: www.vzwsportpret.be

Totaal ingezameld Geld: € 10

Totaal ingezameld Geld: € 10

Sportmateriaal aankopen

Sportpret organiseert activiteiten tijdens de schoolvakanties en schooljaar voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Zo zijn er tijdens de paasvakantie en zomervakantie sportnamiddagen voor kinderen in armoede en tijdens het schooljaar biedt het een naschools sportaanbod aan in scholen waar de armoedecijfers hoog liggen.
Sportpret probeert meer te doen dan enkel en alleen sport en spel aan te bieden, want voor ons betekent sporten meer dan alleen de sport zelf. Sportpret voorziet voor iedere deelnemer tijdens elke activiteit een stuk fruit en water om te nuttigen.

MIJN UPDATES

Er zijn geen updates beschikbaar